ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ


Θα σου πουν ότι τα όργανα τα παίρνουν όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Αν είναι νεκρός, τότε γιατί του κάνουν αναισθησία πριν του πάρουν τα όργανα;
Ο Καθηγητής Παιδ. Αναισθησιολογίας στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α., Harvard, και Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Βοστώνης Dr. Robert D.Truog δηλώνει:«O Εγκεφαλικός Θάνατος παραμένει ασυνάρτητος στη θεωρία και συγκεχυμένος στην πράξη.Επιπλέον, ο μόνος σκοπός που εξυπηρετείται από την έννοια (του εγκεφαλικού θανάτουείναι η διευκόλυνση εξεύρεσης οργάνων προς μεταμόσχευση.» (Γι’ αυτό, άλλωστε, και «εφευρέθηκε» μόλις το 1968 η έννοια του «εγκεφαλικού θανάτου» από κάποιους επιστήμονες του Harvard).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ"


Σύμφωνα με το νέο Νόμο (3984, ΦΕΚ 150 / 27.6.2011, τεύχος Α΄) περί των μεταμοσχεύσεων, είμαστε όλοι υποχρεωτικά δωρητές των οργάνων του σώματός μας.
Είμαστε όλοι υποψήφιοι για να μας σκοτώσουν πριν να πεθάνουμε.
Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες να αρνηθούν τη δολοφονία τους, αν το δηλώσουν εγκαίρως.
Αντιδράστε με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Συμπληρώστε μια υπεύθυνη δήλωση, τονίζοντας ότι δεν επιθυμείτε να γίνετε δωρητές οργάνων, αν διαπιστωθεί ότι είστε νεκροί εγκεφαλικά.
2. Επικυρώστε το έγκυρο της υπογραφής σας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).
3. Αποστείλατε στον ΕΟΜ την υπεύθυνη δήλωσή σας, με συστημένη επιστολή ή μέσω ΚΕΠ, κρατώντας αντίγραφο.
4. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ε.Ο.Μ.

Απάντηση ΕΟΜ για την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, η οποία συσχετίζει τη δωρεά οργάνων με «δολοφονία»  ολόκληρη: εδώ


Η ισχύς του άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’ ξεκινά την 1η Ιουνίου 2013.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, ως εξής: «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».
Επιπλέον, με την ισχύ της Εικαζόμενης Συναίνεσης, διασφαλίζεται, μέσω της δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων γεγονός, που με την ισχύουσα νομοθεσία της δηλούμενης συναίνεσης (κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, καθώς η δωρεά οργάνων του εκλιπόντος,  επαφιόταν
στην απόφαση της οικογένειας

ΥΠΟΒΟΛΗ. ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.
Η «αρνητική δήλωση»  η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ,  πρωτοκολλείται και καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Επισημαίνουμε, ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία:Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να
αποστέλλονται :
Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων
 
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς
Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066
Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων.


(ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ)

Ἀπαράδεκτη ἡ «εἰκαζόμενη συναίνεση». Ἀνοικτή ἐπιστολή καθηγητῶν ἰατρικῆς στούς

 

Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.Ανοικτή επιστολή Καθηγητών Ιατρικής στους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
............................................................................
 ....Θα πρέπει να καταστεί σαφές στον Ελληνικό λαό ότι ο «θανών δότης» (άρθρο 9) -από τον οποίον αφαιρούνται τα κατάλληλα προς μεταμόσχευση ζωτικά όργανα- είναι μόνον ο «εγκεφαλικά νεκρός» ασθενής, ο οποίος, όμως, αναπνέει ακόμη με τη βοήθεια του αναπνευστήρα, υποστηρίζεται με κατάλληλη φαρμακευτική υποστήριξη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στον οποίον επιτελούνται οι περισσότερες βιολογικές του λειτουργίες
Ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις που εκφράζονται διεθνώς για την ταύτιση του «εγκεφαλικού θανάτου» με το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, με βάση ποια λογική θα πρέπει να αποκαλύπτει ο κάθε Έλληνας πολίτης τις πεποιθήσεις του για μείζονα φιλοσοφικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο και τα οποία συνιστούν αυστηρά προσωπικά δεδομένα; Ποια είναι εν προκειμένω η θέση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
Πολύ περισσότερο τίθεται πρόβλημα, όταν η γνωστοποίηση των πεποιθήσεων αυτών είναι δυνατόν να έχει συνέπειες στην επιλογή των ασθενών για εισαγωγή στις Μονάδες Εντατικής θεραπείας, οι οποίες ανεπαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Σε ανάλογη περίπτωση, ποιος θα προτιμηθεί για εισαγωγή; Αυτός για τον οποίον εικάζουμε ότι συναινεί στην αφαίρεση των ζωτικών του οργάνων ή αυτός, ο οποίος έχει δηλώσει αντίθεση στην αφαίρεση των οργάνων του; Εννοείται ότι θα προτιμηθεί ο υποτιθέμενος συναινώνοπότε γίνεται πλέον ανεπίτρεπτη διάκριση των ασθενών με κριτήριο τις φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.
....Συναίνεση υπάρχει μόνον όταν αυτή έχει δηλωθεί ρητώς και εγγράφως και όχι όταν τεκμαίρεται....
.........Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στη συνεδρίασή της, στις 16 Δεκεμβρίου 2005, συζήτησε την πρόταση νόμου, η οποία είχε τότε κατατεθεί στη Βουλή για την «τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» απέρριψε την πρόταση για νομοθέτηση της «εικαζόμενης συναίνεσης»Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής αυτής «..η ενδεχόμενη καθιέρωση του συστήματος της “εικαζόμενης συναίνεσης”, για την εξασφάλιση μοσχευμάτων από νεκρούς δότες, θα δυσκολέψει μάλλον, παρά θα διευκολύνει αυτόν τον σκοπό… Oι μεταμοσχεύσεις σήμερα βασίζονται στον θεσμό της δωρεάς οργάνων και ακριβώς για αυτό περιβάλλονται με ιδιαίτερη κοινωνική αίγλη. Αν, στο θεσμό της δωρεάς, υποκατασταθεί μια απόλυτη κρατική επιταγή που επιβάλλει την αφαίρεση των οργάνων… οι μεταμοσχεύσεις μοιραία θα στερηθούν αυτή την αίγλη… Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι …η “εικαζόμενη συναίνεση” δεν έχει εφαρμοσθεί ποτέ σε χώρες που ήδη την έχουν καθιερώσει νομοθετικά (π.χ. Ισπανία)…».


Με εξαιρετική τιμή
Οι υπογράφοντες

1. Κ. Γ. Καρακατσάνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2. Ι. Κουντουράς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
3. Χρ. Γήτας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
4. Δημ. Τσαντήλας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
5. Νικ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Ιατρός Ε.Σ.Υ.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΕΔΩ


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΔΩΕΔΩΕΔΩ ,ΕΔΩ ΚΙ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...