ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

τὰ Κείμενα Ὄρθρου καὶ Θ.Λειτουργίας  τῶν Κυριακῶν θα τα βρίσκουμε εδώ

http://akolouthies.wordpress.com/
διαλέγοντας την ημερομηνία που θέλουμε

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...